H.R.H. Prince Joachim of Denmark visits Khalifa Port | Abu Dhabi Ports

H.R.H. Prince Joachim of Denmark visits Khalifa Port